Jana Černotová ... O MNĚ

Vážení klienti, 

spustili jsme nový web, kde naleznete kompletní přehled termínů kurzů a mnoho dalších informací včetně přihlašovacího formuláře na konkrétní kurz: www.hormonalka.cz

Józe se věnuji téměř odjakživa. Prvotní setkání proběhlo v dětství díky mému praktikujícímu tatínkovi. Uchvátila mne v období dospívání svojí jednoduchostí, systematičností, účinností a komplexností působení na tělo i ducha. Cestou, kterou nabízí každému, kdo vykročí a vytrvá. Cestou, na které je stále co objevovat a to mne fascinuje. Vykročila jsem ve svých 15 letech, jsem stále okouzlena a naplňuje mě.

V určité životní fázi jsem se rozhodla, že se jí chci věnovat naplno, předávat své zkušenosti a pomáhat lidem, zejména ženám. S jógou jsem prožila svá dvě těhotenství, a to vedlo k rozhodnutí otevřít v mém rodném městě centrum péče o těhotné, ženu a dítě, kde se zaměřuji na gravidjógu a jógu po porodu. 

Práce se ženami je pro mně oslavou ženství ve všech jeho nuancích, životních fázích. A právě proměny ženy mne dovedly k hormonální jógové terapii dle Dinah Rodriguez, neboť jsem již delší čas chtěla pomáhat ženám, které se dlouhodobě snažily otěhotnět. Současně zde byla další skupina žen, klientek, které procházely obdobím menopauzy a potýkaly se s jejími nepříjemnými symptomy. V neposlední řadě mne oslovovaly ženy diabetičky, které jógou chtěly zlepšit svůj stav. Všem těmto ženám jsem chtěla nabídnout možnost, jak změnit svůj svět.

Hormonální józe se věnuji od r. 2012. Vystudovala jsem hormonální jógovou terapii pro ženy (r.2013), pro diabetes (r.2013) u Dinah Rodriguez a Rosi Wagner ve Vídni. Oběma těmto kouzelným ženám sršícím optimismem a vitalitou nesmírně děkuji a skláním se s pokorou před úsilím, které šíření této jedinečné terapie věnují. Čas s nimi strávený byl pro mne obohacující a inspirující. V květnu 2015 jsem završila vhled do technik terapie a složila jsem zkoušky z hormonální terapie pro muže (nejen) v andropauze ve francouzském Aix en Provence. Děkuji nejen své učitelce Dinah za další nádherné setkání, ale i Frédérique Verdeau za realizaci.

Vše, co v životě předávám, včetně jógových praktik, je podloženo mojí osobní a intimní zkušeností. Hormonální terapii nevyjímaje. Její účinnost mám ověřenu na sobě a každý další den s hormonální jógou mne utvrzuje v neobyčejné příznivosti pro tělo a mysl, vitalitu a harmonii. Neobyčejnou motivací jsou pro mne příznivé ohlasy žen, jejich radost z překonaných obtíží a samozřejmě i miminka, která se narodila.

Ráda vám budu průvodcem na vaší cestě:-)

Těším se na Vás,

Jana

 

BIO

Jana Černotová (nar. 1973) vystudovala ekonomii na Slezské univerzitě. Po víceletém působení v oblasti nákupu a mateřské dovolené se rozhodla plně věnovat tomu, co léta naplňovalo její osobní život - józe a jógové terapii.

 

Rozhodla se pro další vzdělávání. Nejprve vystudovala zdravotní tělesnou výchovu na VŠTVS v Praze, pokračovala studiem rehabilitačních technik u MUDr. Smíška. Absolvovala Aromaterapii a masáže (těhotenské) při Asociaci českých aromaterapeutů a masérskou školu Davida Rozbroje v Ostravě. Je učitelem jógy II.stupně. Úspěšně absolvovala studium hormonální jóga terapie pro ženy, pro diabetiky a pro muže u Dinah Rodriguez ve Vídni a Aix-en. Provence.

 

Účastnila se mnoha mezinárodních vzdělávacích seminářů a workshopů v oblasti jógy s Helenou Kubrychtovou, Hiske Van der Meulen, Claasem Hille, Sarah Powers, s Rosi Wagner Fliesser, Petrou Vonšovskou a Manju Joisem.